Kullanıcı
Adı
   
Şifre  
    
ANASAYFA

        Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol kapsamında «Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi» uygulanmaktadır.

        Bakanlığımız ile Japonya Uluslar Arası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında 18 Ekim 2010 tarihinde imzalanan mutabakat tutanağı ile Bolu ve Düzce illeri dahil Marmara Bölgesinde bulunan 10 ilimizde  uygulanmaktadır.  Proje, ilk ve ortaöğretim düzeyinde afet yönetim kapasitesinin güçlendirilmesini, Okullarımızda afete bilincinin yükseltilmesini amaçlamaktadır.  

        Proje Balıkesir, Bolu, Bursa Çanakkale, Düzce, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illeri ve bu illerden seçilen 80 ilköğretim okulunda Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nın katkılarıyla sürdürülmektedir. Süresi 3 yıl olup 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanacaktır. Proje giderleri büyük ölçüde JICA tarafından karşılanmaktadır.  

        2013 yılı sonu itibariyle tamamlanacak olan proje uygulamalarının başarılı olması halinde Türkiye genelinde aşamalı olarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Afişler
 
Resim, Şiir, Kompozisyon ve Afiş Yarışı
 
2012 tüm hakkları saklıdır